Giờ làm việc: Sáng 08h00 - 12h00; Chiều 13h30 - 17h30
Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp kiện đòi nhà và quyền sử dụng đất
Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp kiện đòi nhà và quyền sử dụng đất

Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp kiện đòi nhà và quyền sử dụng đất

28/05/2016

 Nguyên đơn: Chị Trần Thị Tuyên; trú tại: thôn Bí Trung, xã Phương Đông, thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng bị đơn:
 
1. Anh Vũ Văn Sinh và chị Trần Thị Nguyệt cùng trú tại: Khu Cầu Sến, xã Phương Đông, thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 
2. Ông Trần Đình Chiến; trú tại: thôn Bí Trung, xã Phương Đông, thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 
3. Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng Công thương Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện bà Nguyễn Thị Ngắn - Trưởng phòng khách hàng cá nhân (Theo giấy ủy quyền số l06/UQ, ngày 01/01/2005 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam).
 
NHẬN THẤY :
 
Theo đơn khởi kiện ngày 14/4/2003, đơn khởi kiện bổ sung ngày 10/4/2005, ngày 15/4/2005 và quá trình tố tụng, nguyên đơn chị Trần Thị Tuyên trình bày: Chị có ngôi nhà và công trình phụ trên thửa đất rộng 160m2 (có 60m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại khu Cầu Sến, xã Phương Đông, thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 06/8/1994 chị đã dùng nhà và đất trên để ký hợp đồng bảo lãnh cho ông Trần Đình Chiến (bố đẻ chị) vay tiền của Ngân hàng Công thương Uống Bí, Quảng Ninh. Năm 1995, chị đi làm ăn xa, đến năm 1999 chị về thì thấy gia đình chị Trần Thị Nguyệt, anh Vũ Văn Sinh đang ở trên phần nhà đất của chị. Qua trên hiểu, chị được biết gia đình chị Nguyệt, anh Sinh đã mua nhà đất đó của bố chị và của Ngân hàng Công thương Uống Bí. Theo chị, việc mua bán trên là trái pháp luật nên chị làm đơn khởi kiện đề nghị Toà án huỷ hợp đồng mua bán nhà đất lập ngày 30/3/1999 giữa ông Chiến với vợ chồng anh Sinh, chị Nguyệt. Đồng thời chị yêu cầu anh Sinh, chị Nguyệt, ông Chiến và Ngân hàng Công thương Uống Bí trả lại cho chị nhà đất trên.
 
Theo biên bản lấy lời khai cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, phía bị đơn: Chị Trần Thị Nguyệt và anh Vũ Văn Sinh trình bày: Vào đầu năm 1999 qua người quen giới thiệu nên anh, chị biết anh Bùi Thế Việt là Cán bộ Ngân hàng Công thương Uống Bí. Qua anh Việt, anh, chị được biết Ngân hàng Công thương Uống Bí đang cần bán ngôi nhà của chị Trần Thị Tuyên đang thế chấp cho ông Trần Đình Chiến vay nợ nhưng không có khả năng thanh toán. Được anh Việt hướng dẫn nên chị Nguyệt đã làm đơn gửi Ngân hàng xin mua nhà đất. Ngày 30/3/1999 vợ chồng chị và chị Trần Thị Liên (chị gái chị) đem 45.000.000 đồng đến Ngân hàng Công thương Uống Bí nộp. Cùng ngày, anh Việt và ông Chiến bàn giao ngôi nhà cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị. Nay chị Tuyên khởi kiện đòi nhà và đất, quan điểm của anh, chị là đồng ý trả, nhưng chỉ trả lại cho Ngân hàng Công thương Uống Bí và Ngân hàng Công thương Uống Bí phải trả lại cho gia đình anh, chị số tiền là 1. 200.000.000 đồng.
 
Ông Trần Đình Chiến trình bày: ông thừa nhận có việc con gái ông là Trần Thị Tuyên đem nhà và đất bảo lãnh cho ông vay vốn Ngân hàng Công thương Uống Bí. Do không có khả năng thanh toán, nên khi anh Bùi Huy Việt gợi ý bán nhà, ông đã đồng ý bán. Sau đó, anh Việt đã tìm người mua nhà cho ông. Ngày 30/3/1999 anh Việt tìm ông để giới thiệu người mua nhà thì lúc này ông mới biết là bán nhà và đất cho chị Nguyệt với giá 45.000.000 đồng. Nay ông thừa nhận việc ông bán nhà cho chị Nguyệt trong khi không được sự đồng ý của chị Tuyên con gái ông là không đúng và trái với pháp luật. Do đó, ông đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng người, riêng ông sẽ tự chịu bồi hoàn cho chị Nguyệt theo phần lỗi của ông.
 
Đại diện cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương Uống Bí bà Nguyễn Thị Ngắn trình bày: Năm 1994, ông Trần Đình Chiến có vay tiền của Ngân hàng Công thương Uống Bí. Việc vay tiền của ông Chiến đã được con gái ông Chiến là chị Trần Thị Tuyên đứng ra bảo lãnh. Ngày 30/3/1999, chị Nguyệt đã nộp trả Ngân hàng 45.000.000 đồng để trả cho khế ước vay tiền của ông Chiến. Sau đó, Ngân hàng trả lại hồ sơ bảo lãnh theo điều 2 của Hợp đồng vay tiền cho ông Chiến. Sau khi nhận hồ sơ cùng các giấy tờ bảo lãnh, ông Chiến đã bán nhà đất đó cho ai thì Ngân hàng không biết. Do vậy, Ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong việc ông Chiến bán nhà cho chị Nguyệt, anh Sinh.
 
*Tại bản án dân sự sơ thẩm số 16/2003/DSST ngày 01/12/2003 của Tòa án nhân thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh quyết định:
 
1- Chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Tuyên .
 
2- Tuyên bố giao dịch mua bán giữa ông Trần Đình Chiến và chị Trần Thị Nguyệt là vô hiệu.
 
Buộc chị Trần Thị Nguyệt phải trả lại toàn bộ nhà và đất như nguyên trạng kèm theo giấy cấp quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Tuyên do UBND thị xã cấp ngày 26/8/1992 cho cho Tuyên sử dụng.
 
Chị Trần Thị Tuyên có trách nhiệm thanh toán cho chị Nguyệt số tiền tu bổ tôn tạo là 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng).
 
Ông Trần Đình Chiến có trách nhiệm hoàn trả cho chị Nguyệt sô tiền đã nhận và chênh lệch giá là 314.000.000 đồng (Ba trăm mười bốn triệu đồng)
 
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo cho các bên đương sự.
 
Ngày 02/12/2003 chị Trần Thị Nguyệt có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
 
 * Tại bản án dân sự phúc thẩm số 21/DSPT ngày 02/4/2004 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định: Do có vi phạm về thủ tục tố tụng và việc xác minh của cấp sơ thẩm chưa đầy đủ nên đã quyết định:
 
Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm số 16/DSST ngày 01/12/2003 của Toà án nhân dân thị do Uống Bí.
 
Giao hồ sơ cho Toà án nhân dân thị xã Uống Bí để điều tra xét xử lại từ đầu theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra bản án phúc thẩm còn tuyên về án phí.
 
* Tại bản án dân sự sơ thẩm số 11/DSST ngày 01/10/2004 của Tòa án nhân dân thị xã Uống Bí quyết định:
 
1. Chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Tuyên.
 
2. Tuyên bố giao dịch mua bán nhà giữa ông Trần Đình Chiến và chị Trần Thị Nguyệt là vô hiệu.
 
Buộc chị Trần Thị Nguyệt phải trả lại toàn bộ nhà và đặt như nguyên trạng kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A500809 cấp ngày 26/8/1992 mang tên chị Trần Thị Tuyên do UBND thị xã Uống Bí cấp cho chị Trần Thị Tuyên sở hữu .
 
Ông Trần Đình Chiến phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho chị Trần Thị Nguyệt sôi tiền đã nhận và chênh lệch giá là 500.000.000 đòng (năm trăm tỉ rêu đồng chẵn).
 
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về việc phải trả lãi do chậm thi hành án, về án phí và quyền kháng cáo cho các bên đương sự.
 
Ngày 10/10/2004 chỉ Trần Thị Nguyệt có đơn kháng cáo yêu cầu Ngân hàng Công thương Uống Bí phải có trách nhiệm trả tiền cho chị để chị trả nhà cho chị Tuyên.
 
Tại bản án dân sự phúc thẩm số 58/DSPT ngày 18/11/2004 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định: Cấp sơ thẩm chưa xem xét lỗi của phía Ngân hàng và chưa giải quyết phần đất nằm ngoài \"sổ đỏ\" của chị Tuyên là chưa toàn diện nên đã quyết định:
 
Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm số 11/DSST ngày 01/10/2004 của Toà án nhân dân thị xã Uống Bí.
 
Giao hồ sơ cho Toà án nhân dân thị xã Uống Bí để điều tra xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra bản án phúc thẩm còn tuyên về án phí.
 
* Tại bản án dân sự sơ thẩm số 08/TC-DSST ngày 27/6/2005 của Tòa án nhân dân thị xã Uống Bí đã quyết định:
 
Chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Tuyên về việc đòi quyền sử dụng đất là tài sản gắn liền với đất.
 
Tuyên bố giao dịch mua bán nhà giữa ông Trần Đình Chiến với chị Trần Thị Nguyệt là vô hiệu.
 
Buộc chị Trần Thị Nguyệt phải trả lại toàn bộ nhà và đất đúng như nguyên trạng cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A500809 do UBND thị xã Uống Bị cấp ngày 26/8/1992 mang tên Trần Thị Tuyên cho chị Trần Thị Tuyên.
 
Buộc ông Trần Đình Chiến phải hoàn tra cho chị Trần Thị Nguyệt số tiền là 307.434.416 đồng (ba trăm linh bẩy triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm mười sáu đồng).
 
Buộc Ngân hàng Công thương Uống Bí phải hoàn trả cho chị Trần Thị Nguyệt số tiền là 105.235.660 đồng (một trăm linh năm tỉ hai trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm sáu mươi đồng)
 
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ do chậm thi hành án, tiền án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự.
 
Ngày 01/7/2005 Chi nhánh Ngân hàng Công thương thị xã Uống Bí kháng cáo cho rằng Toà án cấp sơ thẩm đưa Ngân hàng vào tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn là không đúng. Vì Ngân hàng không có lỗi trong việc ông Chiến bán nhà đất của chị Tuyên.
 
Ngày 05/7/2005 ông Trần Đình Chiến kháng cáo với nội dung: Cấp sơ thẩm buộc ông phải chịu lỗi 60% để hoàn trả là không công bằng.
 
Ngày 08/7/2005 chị Trần Thị Nguyệt kháng cáo cho rằng giá trị tài sản mà Toà án định giá là thấp so với thực tế.
 
* Tại bản án dân sự phúc thẩm số 46/DSPT ngày 22/9/2005 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định cần phải đưa anh Sinh (chồng chị Nguyệt) vào tham gia tố tụng và chỉ xem xét lỗi của Ngân hàng Công thương Uống Bí đối với phần nhà đất chị Tuyên bảo lãnh cho ông Chiến vay tiền nên đã quyết định;
 
Huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 08 ngày 27/6/2005 của Toà án nhân dân thị xã Uống Bí. Chuyển hồ sơ cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.
 
Ngoài ra, bản án phúc thẩm còn tuyên về án phí.
 
*Tại Công văn số 19/CV-TA ngày 06/10/2005 của Toà án nhân dân thị xã Uống Bí kính đề nghị lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét rút hồ sơ vụ án lên giải quyết theo trình tự sơ thẩm vì hiện tại Toà án nhân dân thị xã Uống Bí không còn Thẩm phán để tham gia giải quyết.
 
* Tại bản án dân sự sơ thẩm số 07/2006/DSST ngày 08/9/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định:
 
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Trần Thị Tuyên về việc đòi lại nhà đất.
 
- Tuyên bố giao dịch mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trần Đình Chiến và anh Vũ Văn Sinh, chị Trần Thị Nguyệt là vô hiệu.
 
- Buộc anh Vũ Văn Sinh, chị Trần Thị Nguyệt phải trả lại cho chị Trần Thị Tuyên toàn bộ nhà, công trình phụ như nguyên trạng và 60m2 đất ở khu Cầu Sến, xã Phương Đông, thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh (mà anh Sinh- chị Nguyệt đang sử dụng có sơ đồ kèm theo đó là sơ đồ thửa đất số 49 khu Cầu Sến, xã Phương Đông, TX Uống Bí); cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A500809, do UBND thị xã Uống Bí cấp ngày 26/8/1992 mang tên Trần Thị Tuyên.
 
- Tạm giao cho chị Tuyên phần diện tích đất 100m2 còn lại, được xác định bởi hình ABCDEFGHI (theo sơ đồ) trừ đi 60m2 là diện tích xây nhà chính mái bằng và bể nước. Chị Tuyên có trách nhiệm làm các thủ tục để UBND cấp có thẩm quyền xem xét giao quyền sử dụng và cấp giâý chứng nhận quyền sử đụng đất.
 
Buộc ông Trần Đình Chiến phải bồi thường thiệt hại, tra cho anh Vũ Văn Sinh- chị Trần Thị Nguyệt với số tiền là 436.665.736 đồng (bốn trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, bảy trăm ba sáu đồng). Nếu chậm trả, hàng tháng ông Chiến còn phải trả lãi bằng lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định.
 
Nếu ông Chiến không có khả năng thi hành án thì phải lây tài sản bảo lãnh của chị Trần Thị Tuyên rõ bảo lãnh cho ông Chiến để đảm bảo thi hành án, theo trách nhiệm của người bảo lãnh.
 
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo cho các bên đương sự.
 
Ngày 16/9/2006 chị Trần Thị Tuyên có đơn kháng cáo không chấp nhận với quyết định của bản án sơ thẩm.
 
* Tại bản án dân sự phúc thẩm số 02/2007/DSPT ngày 11/01/2007 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định:
 
Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn chị Trần Thị Tuyên.
 
1. Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn chị Trần Thị Tuyên về việc đòi lại nhà đất.
 
2. Giao dịch mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trần Đình Chiến với anh Vũ Văn Sinh, chị Trần Thị Nguyệt là vô hiệu.
 
3- Buộc anh Vũ Văn Sinh, chị Trần Thị Nguyệt phải trả lại cho chị Trần Thị Tuyên toàn bộ nhà, công trình phụ như nguyên trạng trên 60m2 đất (theo chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu Cầu Sến, xã Phương Đông, thị xã Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh (nơi vợ chồng chị Nguyệt, anh Sinh đang sử dụng) cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A500809 do Uỷ ban nhân dân thị xã Uống Bí cấp ngày 26/8/1982 mang tên Trần Thị Tuyên.
 
4- Tạm giao cho chị Tuyên phần diện tích đất 100m2 còn lại, được xác định bởi hình ABCDEFGHI (theo sơ đồ) trừ đi 60m2 là diện tích xây nhà chính mái bằng và bể nước. Chị Tuyên có trách nhiệm làm các thủ tục để ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét giao quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
5- Buộc ông Trần Đình Chiến phải bồi thường thiệt hại trả cho anh Vũ Văn Sinh và chị Trần Thị Nguyệt với số tiền là 436.665.736 đồng (bốn trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi năm nghìn bẩy trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Nêu trả chậm, hàng tháng ông Chiến côn phải trả lãi bằng lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định.
 
Nếu ông Chiến không có khả năng thi hành án thì p~ảỉ lây tài sản bảo lãnh của chị Trần Thị Tuyên đã bảo lãnh cho ông Chiến để bảo đảm thi hành án, theo trách nhiệm của người bảo lãnh.
 
Ngoài ra, bản án phúc thẩm còn tuyên về án phí.
 
Sau khi xét xử phúc thẩm, ngày 05/7/2007, ông Trần Đình Chiến có đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm.
 
Tại Quyết định số 14/2010/KN-DS ngày 08 tháng 01 năm 2010, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2007/DSPT ngày 11/01/2007 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2007/DSPT ngày 11/01/2007 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tai Hà Nội và huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 07/2006/DSST ngày 08/9/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử hủy bản án dân sự phúc thẩm số 02/2007/DSPT ngày 11/01/2007 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội và huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 07/2006/DSST ngày 08/9!2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
 
XÉT THẤY:
 
Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì có cơ sở xác định ngày 21/8/1994 ông Trần Đình Chiến có đơn xin vay, kiêm khế ước nhận nợ gửi chi nhánh Ngân hàng Công thương Uống Bí với số tiền 80.000.000 đồng, lãi suất 2,6%/ tháng, thời hạn vay 12 tháng. Kèm theo đơn xin vay còn có Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản ngày 06/8/1994 của các con ông Chiến là chị Trần Thị Tuyên và chị Trần Thị Mận về việc bảo lãnh cho ông Chiến vay tiền của Ngân hàng Công thương Uống Bí. Hết thời hạn vay ông Chiến không trả được nợ cho Ngân hàng; tính đến ngày 21/8/1999 ông Chiến còn nợ Ngân hàng Công thương Uống Bí 52.750.000 đồng và không có khả năng thanh toán. Do đó ngày 20/3/1999 và ngày 29/3/1999, ông Chiến đã có đơn gửi Ngân hàng Công thương Uống Bí đề nghị cho bán tài sản bảo lãnh là nhà đất của chị Trần Thị Tuyên để trả nợ. Cũng trong khoảng thời gian trên chị Trần Thị Nguyệt đã có đơn gửi Ngân hàng Công thương Uống Bí xin mua nhà do chị Tuyên bảo lãnh cho ông Chiến, nhưng không được sự phê duyệt của Ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 30/3/1999 chị Nguyệt đã nộp 45.000.000 đồng cho ngân hàng Công thương Uống Bí để trả nợ cho khế ước vay tiền Ngân hàng của ông Trần Đình Chiến. Cùng ngày 30/3/1999, ông Chiến đã viết giấy bán nhà và đất (mà chị Tuyên bảo lãnh tại Ngân hàng) cho vợ chồng chị Nguyệt, anh Sinh.
 
 Như vậy, hợp đồng mua bán nhà đất giữa ông Chiến với chị Nguyệt, anh Sinh đã vi phạm cả về hình thức lẫn nội dung. Về hình thức: Hợp đồng chưa được Công chứng, chứng thực. Về nội dung: ông Chiến lấy tài sản là nhà đất của chị Tuyên bán cho vợ chồng anh Sinh, chị Nguyệt trong khi không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản là chị Tuyên. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm đã quyết định giao dịch mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trần Đình Chiến với anh Vũ Văn Sinh, chị Trần Thị Nguyệt vô hiệu là có căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi giải quyết vụ án, Toà án cấp sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm không xem xét lỗi của các bên để giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu mà lại xác định lỗi hoàn toàn là do ông Chiến là chưa đủ cơ sở. Bởi lẽ, khi mua nhà đất từ ông Chiến thì chị Nguyệt, anh Sinh đều biết ông Chiến bán tài sản không phải của ông Chiến là chủ sở hữu. Do vậy, cần xác định người mua là chị Nguyệt, anh Sinh cũng có một phần lỗi đối với chi nhánh Ngân hàng Công thương Uống Bí thì tại Điều 1 mục 1 của Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản và vay vốn Ngân hàng quy định: \"Riêng trường hợp bảo lãnh có giấy bảo lãnh bằng tài sản của người bảo lãnh kèm theo\" và tại Điều 2 khoản 1 điểm C của Hợp đồng thể hiện: \"Ngân hàng có trách nhiệm bảo quản hồ sơ tài sản thế chấp, bảo quản tài sản cầm cố đối với loại tài sản do Ngân hàng giữ và trả lại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu và tài sản cầm cố cho bên vay khi bên vay đã trả hết nợ và không có nhu cầu vay vốn Ngân hàng\". Như vậy, trường hợp chị Tuyên bảo lãnh cho ông Chiến vay tiền, Ngân hàng không yêu cầu chị Tuyên làm giấy bảo lãnh. Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 2 nêu trên là áp dụng cho việc Thế chấp, cầm cố tài sản Việc Ngân hàng trả lại giấy tờ về tài sản của chị Tuyên cho ông Chiến là không đúng quy định trong hợp đồng. Hơn nữa, Hợp đồng bảo lãnh giữa Ngân hàng với chị Tuyên chưa được thanh lý. Do đó cần xác định Ngân hàng cũng có lỗi vì trả lại giấy tờ về tài sản không trả cho đúng chủ sở hữu tài sản.
 
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm quyết định \"Nêú ông Chiến không có khả năng thi hành án thì phải lấy tài sản bảo lãnh của chị Trần Thị Tuyên đã bảo lãnh cho ông Chiến để bảo đảm thi hành án, theo trách nhiệm của người bảo lãnh\" là không đúng vì trong thực tế, chị Trần Thị Tuyên chỉ bảo lãnh bằng tài sản là nhà, đất cho ông Trần Đình Chiến vay tiền tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Uống Bí chứ không bảo lãnh cho giao dịch mua bán nhà đất giữa ông Chiến với chị Nguyệt, anh Sinh. Do đó, Tòa án hai cấp quyết định lấy tài sản của chị Tuyên để bảo lãnh cho giao dịch mua bán giữa ông Chiến với chị Nguyệt, anh Sinh là không đúng quy định của pháp luật.
 
Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 3 Điều 291; khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
1. Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 02/2007/DSPT ngày 11/01/2007 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội, hủy bản án dân sự sơ thẩm số 07/2006/DSST ngày 08/9/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh về vụ án “Tranh chấp kiện đòi nhà và quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là chị Trần Thị Tuyên với bị đơn là anh Vũ Văn Sinh; chị Trần Thị Nguyệt; ông Trần Đình Chiến và Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng Công thương Uống Bí, Quảng Ninh.
 
2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt
17/07/2024
06 người Việt chết tại Thái Lan
Cần áp dụng tương tự pháp luật về mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn
25/04/2023
Thứ nhất, tại Điều 6 Dự thảo năm 2022 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình có nêu “tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì Tòa án quyết định mức cấp dưỡng ít nhất bằng 2/3 mức lương cơ sở và không được thấp hơn 30% mức thu nhập bình quân của người có nghĩa vụ cấp dưỡng trong 06 tháng liền kề”. 
Thủ tục Giám đốc thẩm mới nhất
24/04/2023
Đương sự muốn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật có thể đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc thru tục tái thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tùy từng trường hợp mà lựa chọn thủ tục xem xét lại, trong phạm vi bài viết này chỉ giới hạn trong thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó:
Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở
21/02/2020
Văn phòng luật sư Uy Tín – Một trong những Hãng Luật Uy Tín tại TP. Hồ Chí Minh chuyên đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong các vụ án tranh chấp về đất đai – Nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực miền nam Việt Nam.
Kinh nghiệm mua nhà, đất đang bị thế chấp, kê biên?
26/02/2018
Một trong những rủi ro lớn khi mua nhà là không biết nhà mình định mua đang bị thế chấp, kê biên, bởi lúc này việc mua nhà sẽ gặp phải vấn đề pháp lý, đó là nhà bạn mua sẽ không được thừa nhận về mặt pháp lý.
Hợp đồng vô hiệu và vấn đề bồi thường thiệt hại
27/09/2017
Hiện nay trong thực tiễn có rất nhiều người dân không hiểu rõ các giấy tờ pháp lý để đánh giá vụ việc và nhận thức đầy đủ pháp luật để ký kết hợp đồng cho nên có nhiều trường hợp xảy ra là mặc dù hai bên đã thỏa thuận ký kết hợp đồng nhưng một trong hai bên cố tình không thực hiện hợp đồng hoặc muốn thực hiện nhưng vẫn không được dẫn đến xảy ra tranh chấp. Người thua thiệt thường yêu cầu Tòa án để tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng bị Tòa án bác đơn khởi kiện và tuyên bố hợp đồng vô hiệu vì một lý do chung là giao dịch chưa đủ điều kiện để ký kết. Đặc biệt “hiện tượng” hợp đồng vô hiệu xảy ra rất nhiều đối với việc mua bán nhà đất.
Quy định pháp luật dư thừa trong việc miễn án phí trong lĩnh vực lao động
26/09/2017
Theo Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, có 5 trường hợp được miễn nộp án phí, tạm ứng án phí.
Đi xe thế chấp có bị xử phạt hay không?
20/07/2017
Hiện nay CSGT các địa phương căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã xử phạt người điều khiển phương tiện không mang theo giấy đăng ký xe bản chính trong thời gian qua. Bên cạnh đó, quy định về giao dịch bảo đảm cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng khi thực hiện hoạt động cho vay thế chấp đối với phương tiện không được giữ đăng ký xe bản chính.
Xe mượn có bị xử phạt về hành vi
17/11/2016
Hiện nay dư luận đang lo lắng về vấn đề “xe chính chủ”, đặc biệt đến ngày 01/01/2017, Bộ Công An chỉ đạo Cảnh sát Giao Thông trên khắp tỉnh thành trong cả nước xử lý triệt để về hành vi nêu trên.
Bản sao y có thời hạn 06 tháng đúng hay sai?
16/11/2016
Hiện nay có nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế từ chối nhận bản sao y trên 06 tháng, vấn đề này gây nhiều khó khăn cho các cá nhân khi nộp hồ sơ đồng thời gây mất thời gian, chi phí cho đương sự. Việc từ chối nhận hồ sơ như vậy, Văn phòng Luật sư Uy Tín trả lời cho các bạn như sau:
Những trường hợp Công an được quyền khám xét chỗ ở
08/11/2016
Hiến pháp và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định rất rõ về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Văn phòng Luật sư Uy Tín sẽ tư vấn rõ hơn về quyền này và các trường hợp mà lực lượng thực thi pháp luật có quyền khám xét nơi ở.
Điều kiện và cách tính hưởng Hưu trí hàng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội mới
04/11/2016
Hiện nay, quy định về chế độ hưu trí đối với người lao động theo Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã có sự thay đổi rất nhiều về điều kiện, cách tính và mức hưởng lương hưu bởi vậy Văn phòng Luật sư Uy Tín tóm tắt lại quyền lợi của người lao động về chế độ hưu trí để người lao động nắm rõ và đảm bảo được quyền lợi của bản thân mình.
Trình tự Thủ Tục Xử Phạt Giao Thông
03/11/2016
Ngày nào chúng ta cũng điều khiển phương tiện giao thông tuy nhiên ít người nào nắm rõ được quy trình và căn cứ xử phạt của Cảnh sát Giao Thông đường bộ bởi vậy có nhiều trường hợp người điều khiển bị phạt oan mà không biết phản biện ra sao bởi vậy Văn phòng Luật sư Uy Tín nêu rõ quy trình dừng và xử lý của Cảnh sát Giao Thông. Hi vọng bài viết này giúp ích cho các bạn không bị mất tiền oan uổng.
Phân biệt án treo và cải tạo không giam giữ
01/11/2016
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ UY TÍN phân tích sự khác biệt giữa án treo và cải tạo không giam giữ để quý bạn đọc nắm rõ. Án treo là biện pháp miễn phạt tù có điều kiện; còn cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt chính.
Thủ tục người mua bất động sản cần chuẩn bị?
01/11/2016
Ngoài tài chính, người đầu tư mua bán nhà đất cần sẵn sàng chứng minh thư, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hợp đồng lao động, bảng lương... để thúc đẩy giao dịch diễn ra nhanh chóng.
Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2017 (dự kiến)
27/10/2016
Bộ LĐTB&XH vừa trình Chính phủ xem xét về Lịch nghỉ Lễ, Tết 2017 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó:
Khởi kiện đòi “sổ đỏ” sẽ được thụ lý, giải quyết
27/10/2016
Theo hướng dẫn của TANDTC thì hiện nay, Tòa án không thụ lý giải quyết yêu cầu buộc người chiếm giữ trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì đây không phải là giấy tờ có giá theo quy định. Tuy nhiên, từ 1/1/2017 tới đây, người dân khởi kiện những tranh chấp dạng này sẽ được Tòa án thụ lý, giải quyết.
Vào cuối tháng 8/2013, từ ngày 21 – 31/8, một số chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành
28/05/2016
Từ ngày 21/8/2013, tại buồng tạm giam, tạm giữ và nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được dán tờ thông tin về trợ giúp pháp lý. Quy định này giúp cho người bị tạm giam, tạm giữ dễ dàng tiếp cận với các thông tin hướng dẫn các thủ tục để được trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Hướng dẫn về bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
28/05/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện, có hiệu lực thi hành từ 15/10/2013.
Không thừa nhận con và không nhất trí cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn?
28/05/2016
Câu hỏi Vợ chồng tôi kết hôn được gần 04 năm, đã có một con chung 5 tuổi, nay chúng tôi đang làm thủ tục xin ly hôn; chồng tôi không thừa nhận cháu bé là con của mình vì cho rằng cháu bé sinh ra trước khi chúng tôi kết hôn nên từ chối việc cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn. Xin Ban biên tập cho tôi hỏi việc chồng tôi không thừa nhận con và không nhất trí cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có được tòa án chấp nhận không?
Quy định về Giám đốc thẩm trong Tố tụng Dân sự
28/05/2016
(Luatnamthanh.com) – Sau khi vụ án của quý vị đã được xét xử với kết quả thua kiện, nếu quý vị cho rằng việc xét xử chưa đúng, “có vấn đề” hoặc chưa “khẩu phục tâm phục”, thì việc gửi đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm có thể xem là một phương cách tốt và có thể sẽ mở ra một cơ hội để xem xét, xét xử lại vụ án của mình.
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP
28/05/2016
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Có cần thiết xây dựng bảng giá đất?
28/05/2016
Hiện nay các địa phương đang xúc tiến việc xây dựng bảng giá đất năm 2014, vấn đề đặt ra liệu có cần thiết phải xây dựng bảng giá đất để rồi gây tốn kém kinh phí mà chẳng sử dụng được bao nhiêu như hiện nay?
Bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.
28/05/2016
Câu hỏi Chị gái tôi là chị Nguyễn thị T. làm việc ở công ty có vốn 100% nước ngoài, chị đã làm việc được 7 năm, HĐLĐ không xác định thời hạn, nhưng đến ngày 25/06/2013 chị bị công ty ra quyết định chấm dứt HĐLĐ mà không rõ nguyên nhân vi phạm. Xin Ban biên tập cho tôi hỏi, công ty ra quyết định như thế là đúng hay sai? Quyền và lợi ích của chị tôi. được đảm bảo như thế nào?
Trợ cấp thôi việc
28/05/2016
 Câu hỏi Xin luật sư  cho tôi biết, làm trong công ty bao lâu khi nghỉ việc thi sẽ được trợ cấp thôi việc?
Thủ tục cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
28/05/2016
Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn phòng Luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thủ tục cấp giấy miễn thị thực.   Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an   Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân có thể nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hoặc tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.   CÁCH THỨC THỰC HIỆN:   Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
Thông tư 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002
28/05/2016
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Giải quyết yêu cầu ly hôn và xử lý vấn đề con cái theo Luật HN&GĐ năm 2000 (Kỳ 1)
28/05/2016
Xung quanh vấn đề quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn, hoà giải và căn cứ cho ly hôn mặc dù đã có quy định nhưng trong quá trình thực hiện vẫn cần sự phân tích kỹ lưỡng để áp dụng thống nhất…
Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT - BYT
28/05/2016
Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT - BYT ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Không làm lại sổ BHXH nếu có thay đổi số CMND, Hộ khẩu
28/05/2016
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và giấy chứng minh nhân dân (CMND).
Góp ý sửa Bộ Luật Hình Sự: Có nên bỏ tội đưa hối lộ?
28/05/2016
Tuy tội danh có khác nhau nhưng một điều có thể khẳng định là không có một quốc gia nào không xử lý hình sự đối với hành vi đưa hối lộ.
Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 29/06/2006
28/05/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002
28/05/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Cấp CMND 12 số toàn quốc
28/05/2016
Sau khi được Thủ tướng cho phép, ngay trong tháng 12-2013, Bộ Công an bắt đầu cấp CMND mẫu mới đồng loạt tại 27 quận, huyện của Hà Nội, sau đó mở rộng ra cả nước
Có được huỷ di chúc
28/05/2016
 Câu hỏi Trong lúc bà tôi bị bệnh nặng, bà có lập di chúc cho người cháu gái được thừa kế nhà của mình. Nhưng khi bà hết bệnh, người cháu đối xử rất lạnh nhạt và có ý muốn chiếm đoạt nhà của bà. Bà tôi có thể xin hủy bỏ di chúc đã lập được không?    
Thủ tục Tố tụng Hình sự
28/05/2016
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật hình sự sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật tố tụng hình sự.
Thủ tục Tố Tụng Dân sự
28/05/2016
  - Thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự   Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện:   Theo quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:   + Các tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền dân sự của Tòa án;   + Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận (điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự);   + Những tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động.  
Những điều cần biết về Bảo hiểm Thất nghiệp
28/05/2016
Đối tượng áp dụng:   Công dân VN làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12-36 tháng, trong các đơn vị sử dụng lao động có từ 10 người trở lên. 
Một người thì có thành lập được công ty không?
28/05/2016
 Câu hỏi Tôi có dự định thành lập công ty TNHH nhưng do ngại phức tạp nên không muốn vận động thêm người góp vốn. Tôi có thể một mình thành lập được không? Nếu được thì công ty này có bị hạn chế gì không?  
Công ty đổi tên - tài sản có phải đăng ký lại quyền sở hữu
28/05/2016
 Câu hỏi Công ty TNHH của anh trai tôi có Ban giám đốc mới và đang làm thủ tục đổi tên. Xin cho tôi hỏi các tài sản như: trụ sở làm việc, xưởng sản xuất, kho hàng, ô tô, máy móc... phải đăng ký lại quyền sở hữu có phải nộp lệ phí trước bạ không vì trước đây đã nộp rồi?  
Thoả thuận Toà án giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh tế
28/05/2016
Câu hỏi   Trong hợp đồng kinh tế, các bên thỏa thuận chọn một Tòa án cụ thể trước để giải vụ án khi có tranh chấp xảy ra. Việc lựa chọn có phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự không? Nếu không thì Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết?  
Một số vấn đề cần biết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
28/05/2016
 I - Đối tượng đóng:    Là công dân Việt Nam, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm:   - Người từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 đối với nữ.   - Người đã đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, đã có 15 năm đóng BHXH trở lên có nhu cần đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí và tuất.
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp
28/05/2016
 Câu hỏi Tôi là thành viên góp vốn thành lập công ty TNHH, hiện nay công ty đang hoạt động bình thường. Vì lý do tôi phải chuyển công tác nên không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty được nữa. Vì vậy tôi muốn chuyển nhượng vốn góp của mình thì phải làm thế nào? Thủ tục tiến hành như thế nào?  
Điều kiện kinh doanh bất động sản
28/05/2016
 Câu hỏi Công ty cổ phần hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến nay chúng tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể là “kinh doanh dịch vụ bất động sản”. Xin hỏi, điều kiện cụ thể để đăng ký dịch vụ này?  
Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế tự nguyện
28/05/2016
1. Đối tượng và mức đóng:   a. Đối tượng đóng: Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc cư trú (thường trú hoặc tạm trú) trên địa bàn thành phố được tham gia BHYT tự nguyện theo Luật BHYT.   b. Mức đóng: Mức đóng BHYT tự nguyện hàng tháng bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung, khi Nhà nước quy định tỷ lệ đóng hoặc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu thì mức đóng được điều chỉnh tương ứng.
Toà án yêu cầu bổ sung đơn khởi kiện và yêu cầu nộp tài liệu chứng minh
28/05/2016
Câu hỏi Tòa án yêu cầu người khởi kiện bổ sung đơn khởi kiện và nộp tài liệu chứng minh. Người khởi kiện có làm đơn lại trong thời hạn 10 ngày nhưng không cung cấp thêm tài liệu. Trong trường hợp này có trả lại đơn hay xử lý như thế nào?  
Kiện UBND Quận hay kiện chủ tịch quận
28/05/2016
 Câu hỏi Nhiều hộ dân khởi kiện Phó chủ tịch UBND quận về hành vi tổ chức kiểm kê bắt buộc để tiến hành lập phương án bồi thường tiến tới thu hồi đất. UBND thành phố (cấp tỉnh) giao cho UBND quận (huyện) tiến hành tổ chức lập phương án đền bù, tái định cư. Chủ tịch UBND quận, huyện thành lập Hội đồng đền bù giải tỏa tái định cư giao cho Phó Chủ tịch UBND quận làm chủ tịch hội đồng. Phó Chủ tịch UBND quận tiến hành kiểm kê bắt buộc. Các hộ dân không đồng ý cho kiểm kê, nay khởi kiện hành vi tổ chức kiểm kê của Phó Chủ tịch UBND quận và họ cho là trái pháp luật. Trong trường hợp nêu trên người bị kiện là UBND quận hay Chủ tịch UBND quận hay Phó Chủ tịch UBND quận? Có thể nhập thành một vụ án không, không nhập có được không?  
Đối tượng đóng - Mức đóng - Tỷ lệ đóng BHXH Bắt buộc
28/05/2016
I - Đối tượng đóng:   1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.   2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động kể cả người lao động, xã viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền công theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
Tổng giám đốc hay công ty - ai có trách nhiệm trả vốn vay cho ngân hàng.
28/05/2016
 Câu hỏi Ông H được thuê làm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P và ông H là em ruột Chủ tịch Công ty P. Sau khi được thuê làm Tổng giám đốc ông H ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng M nhưng lại không nhân danh Công ty P mà nhân danh chính bản thân mình. Vậy việc thuê ông H làm Tổng giám đốc Công ty P có hợp pháp không? Việc ông H ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty M là đúng hay sai?  
Chế độ Hưu trí - BHXH một lần
28/05/2016
 I - Điều kiện được hưởng:     - Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau: - Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;   - Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;   - Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);   - Không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
Chế độ tử tuất cho người tham gia BHXH
28/05/2016
 I – Điều kiện hưởng:    1/ Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được hưởng mai táng phí:   - Đang đóng BHXH hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH hoặc   - Đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
Chế độ thai sản cho người tham gia BHXH
28/05/2016
 I - Điều kiện hưởng:   Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:   - Lao động nữ mang thai;   - Lao động nữ sinh con;   - Người lao động nhận nuôi con dưới bốn tháng tuổi;
Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hoá.
28/05/2016
 Câu hỏi Xin Luật sư  cho tôi hỏi ai là chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
Quy định về rút vốn trong công ty TNHH.
28/05/2016
 Câu hỏi Công ty chúng tôi là công ty TNHH gồm 3 sáng lập viên. Một trong ba sáng lập viên có góp vốn bằng tiền mặt. Sau khi nhập khẩu máy móc chuẩn bị đi vào sản xuất thì các thành viên không thống nhất được quan điểm và sáng lập viên này xin rút vốn thành lập công ty riêng. Công ty chúng tôi không còn tiền vốn để thành viên trên rút. Vậy, thành viên này rút vốn bằng chính dây chuyền sản xuất vừa nhập về được không?  
Toà giải quyết như thế nào khi đối tượng bị khởi kiện là quyết định cưỡng chế được uỷ ban thu hồii
28/05/2016
 Câu hỏi Trường hợp UBND ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhà, công dân kiện quyết định cưỡng chế và yêu cầu bồi thường thiệt hại (thực tế quyết định cưỡng chế đã được thi hành). Tại phiên tòa UBND rút quyết định cưỡng chế. Trường hợp người khởi kiện không rút yêu cầu khởi kiện thì Tòa án xử như thế nào? Nếu Tòa án bác yêu cầu khởi kiện (vì đối đượng khởi kiện không còn) thì yêu cầu bồi thường thiệt hại giải quyết như thế nào (vì trên thực tế thiệt hại đã xảy ra)?  
Uỷ quyền trong tố tụng hành chính
28/05/2016
 Câu hỏi Ông X là Chủ tịch UBND huyện H. Do có quyết định hành chính (xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế) bị khởi kiện. Ông X có giấy ủy quyền cho ông P là Phó Chánh Thanh tra huyện đại diện cho Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng. Có ý kiến cho rằng Luật tố tụng hành chính không cho phép ủy quyền đối với cán bộ, công chức ngành Thanh tra. Tòa án xử lý trường hợp này như thế nào?  
Chế độ ốm đau
28/05/2016
 I-  Điều kiện hưởng:    - Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.   - Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế.   * Lưu ý: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp
28/05/2016
I- Điều kiện hưởng:   1- Thế nào là tai nạn lao động (TNLĐ):   -   Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;   -   Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ));  
Thủ tục khởi kiện tranh chấp tên miền ra Toà án.
28/05/2016
Câu hỏi Xin cho hỏi việc khởi kiện ra Tòa án về tranh chấp tên miền cấp quốc gia .vn thủ tục như thế nào? bên nguyên đơn cần phải nộp các tài liệu gì?  
Nghị Quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
28/05/2016
 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba \" Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm\" của bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung.
Luật Nhà ở gây ách tắc thế chấp nhà!
28/05/2016
   Theo các công chứng viên, việc chỉ được thế chấp cho một tổ chức tín dụng chỉ áp dụng trong trường hợp một người thế chấp nhà để đảm bảo cho nhiều khoản vay, nếu chỉ có một khoản vay thì người dân có quyền thế chấp cho cá nhân khác theo ý muốn.  
Nghị Quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
28/05/2016
 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai \" thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm\" của bộ luật dân sự đã được sửa đổi, bổ sung.
Cơ quan nào sẽ xác nhận tình trạng độc thân cho tôi? Thủ tục đăng ký gồm những gì?
28/05/2016
Câu hỏi Xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi một việc, tôi đi du học ở Nhật Bản, đã bị cắt hộ khẩu, nay về nước muốn đăng ký kết hôn thì cơ quan nào sẽ xác nhận tình trạng độc thân cho tôi? Thủ tục đăng ký gồm những gì?
Quyền nuôi con dưới 3 tuổi khi ly hôn
28/05/2016
  Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn phòng Luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.
Hỏi đáp luật Hình sự
28/05/2016
Câu hỏi   Ở địa phương tôi có rất nhiều người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài sau đó họ tự ý bỏ trốn ra ngoài làm việc khi chưa hết thời hạn của hợp đồng hoặc tìm cách trốn sang nước khác để làm việc với mức thu nhập cao hơn làm ảnh hưởng đến uy tín của những người lao động khác. Xin Ban biên tập cho biết, những hành vi vi phạm trên có bị xử lý hình sự không?      
Uỷ quyền bán tài sản chung
28/05/2016
Câu hỏi Anh trai tôi có mảnh đất muốn cho tôi. Khi anh tôi mua mảnh đất đó, anh tôi đã lấy vợ. Tiền mua đất chủ yếu là tiền của anh trai tôi. Vậy bây giờ anh tôi muốn cho tôi, cần phải làm những thủ tục gì? Chị dâu tôi có cần phải viết giấy tờ gì không?
Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006
28/05/2016
 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự
Quy định pháp luật về đăng ký thường trú
28/05/2016
Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn phòng Luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn hộ tịch.   Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 1 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú: 
Tài sản chung của vợ chồng
28/05/2016
Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn Phòng luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.   Khi ly hôn vấn đề tranh chấp tài sản giữa vợ chồng luôn là vấn đề phức tạp. Pháp luật quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng và cách chia tài sản khi ly hôn cụ thể như sau:
Tài sản riêng của vợ chồng
28/05/2016
Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn phòng Luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.   Khi ly hôn vấn đề tranh chấp tài sản giữa vợ chồng luôn là vấn đề phức tạp. Pháp luật quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng và cách chia tài sản khi ly hôn cụ thể như sau:  
Chi phí hợp lý.
28/05/2016
 Câu hỏi Doanh nghiệp bán hàng, khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền hàng và trên giấy báo có ngân hàng có thể hiện số tiền thu phí ngân hàng thì công ty có được đưa vào chi phí hợp lý không?  
Quyết định giám đốc thẩm - Tranh chấp hợp đồng dịch vụ
28/05/2016
Quyết định giám đốc thẩm số 25/2009/KDTM/GĐT ngày 26 tháng 1 năm 2009 của Toà kinh tế Toà án nhân dân Tối Cao
Quyết định giám đốc thẩm số: 14/2009/KDTM-GĐT ngày 18/12/2009 về vụ án tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất.
28/05/2016
Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa tại trụ sở để xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại “tranh chấp hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa các đương sự:
Lưu giữ di chúc ở đâu?
28/05/2016
 Câu hỏi Bố tôi vừa đến UBND phường để làm di chúc. Ông có thể nhờ Phòng Công chứng lưu giữ?
Thừa kế
28/05/2016
 Câu hỏi Ba mẹ tôi có một căn nhà. Năm 1998 ba tôi mất. Theo qui định của pháp luật, căn nhà trên sẽ chia làm hai phần bằng nhau, một phần là của mẹ tôi, phần còn lại chia đều cho mẹ tôi, anh tôi, tôi, em tôi và bà nội tôi. Xin cho hỏi nếu sau này bà nội tôi mất thì các con của bà nội tôi (các cô các chú của tôi ) có được hưởng phần tài sản mà bà nội tôi được thừa kế từ ba tôi không?  
Từ chối nhận di sản.
28/05/2016
 Câu hỏi Do có mâu thuẫn với các anh tôi nên trước khi chết bố tôi có để lại toàn bộ tài sản thừa kế là một ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng cho tôi nhưng việc thừa kế này sẽ gây ra sự chia rẽ, sứt mẻ tình cảm anh em trong nhà nên tôi không muốn nhận. Vậy tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế của bố tôi để lại hay không?  
Lập di chúc cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài
28/05/2016
 Câu hỏi Tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà (tài sản riêng của tôi) cho con gái tôi hiện đang định cư tại nước ngoài. Xin Ban biên tập cho biết, di chúc của tôi có lập được không, lập ở đâu và con gái tôi ở nước ngoài có nhận được phần di sản mà sau khi tôi qua đời để lại không?  
Những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí
28/05/2016
Trong BLTTDS không quy định những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí. Nhưng trong Pháp lệnh Án phí lại quy định về những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu tiền án phí.
Thủ tục định cư Úc theo diện kết hôn, đính hôn, sống chung không có hôn thú
28/05/2016
Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn phòng Luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thủ tục thị thực định cư Úc theo diện kết hôn, đính hôn, sống chung không có hôn thú.   Thông tin tổng quát về định cư theo diện kết hôn/Đính hôn/Sống chung không có hôn thú   Chính phủ Úc hiện đang củng cố các chính sách về bảo lãnh trẻ em xin thị thực đi Úc bởi vì Chính phủ xem sự an toàn của trẻ là tối cần thiết. Chính phủ muốn đảm bảo rằng trẻ em xin đi Úc theo diện thị thực Kết hôn/Đính hôn/Sống chung không có hôn thú hoặc diện Cha mẹ bảo lãnh con được bảo vệ khỏi những người bảo lãnh có tiền án/tiền sự liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em hoặc các tội danh nghiêm trọng khác cho thấy họ có thể gây nguy hại đáng kể cho trẻ thuộc quyền chăm sóc của họ.
Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước
28/05/2016
CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHÂU Á   ÐSQ Việt Nam tại Ấn Ðộ   Ðịa chỉ: 17 Kautilya Marg Chanakya, Purl, New Delhi 11002
Thủ tục xin Thị thực vào Trung Quốc, Hồng Kông
28/05/2016
Với  hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Văn phòng Luật sư Nam Thanh nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thủ tục xin thị thực Trung Quốc, Hồng Kông.   A. Thị thực vào Trung Quốc   1. Hướng dẫn chung  
Bản tin pháp luật số 1 - 2013
28/05/2016
 ► Điểm tin văn bản pháp quy mới ban hành   - Trai 18 tuổi sẽ được lấy vợ: Bộ Tư pháp cho rằng, hạ độ tuổi kết hôn của nam xuống 18 bằng với nữ để đảm bảo bình đẳng. Mặt khác thể chất, trí tuệ người Việt ngày nay đã được nâng cao.   - 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế: Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế.
Nữ 16 tuổi được phép kết hôn?
28/05/2016
Sau 12 năm đi vào cuộc sống, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập. Một trong những nội dung được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến trong việc sửa đổi Luật HNGĐ năm 2000 tại Phiên họp lần thứ nhất Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HNGĐ là vấn đề kết hôn cùng giới tính. Ngoài ra, việc hạ độ tuổi kết hôn cũng được đặt ra. Tuổi được kết hôn có thể nữ là 16 hoặc 17, nam 18 tuổi.  
Tạm ứng án phí của bị đơn có yêu cầu phản tố
28/05/2016
Trong các BLTTHS, BLTTDS và trong Luật Tố tụng hành chính (LTTHC) đều quy định nghĩa vụ chịu án phí hình sự, nghĩa vụ chịu án phí dân sự.
 Chế định điều tra bổ sung trong hoạt động tố tụng hình sự của ngành TAND
28/05/2016
Thực tiễn trong thời gian qua, Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm cho Viện kiểm sát có những chuyển biến tích cực.
Tội bắt giam người trái pháp luật: Cần quy định triệt để hơn trong BLHS
28/05/2016
Việc dùng nhục hình, tra tấn hoặc bắt giam người trái pháp luật; không được tự do ngôn luận, báo chí hay đảm bảo quyền riêng tư... đã xâm phạm đến quyền công dân và quyền con người nhưng trên thực tế vẫn diễn ra.
Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở
28/05/2016
Ngày 20-9-2010, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà giám đốc thẩm, xét xử vụ án dân sự về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở giữa:
Hỗ trợ chốt sổ BHXH cho công nhân
28/05/2016
Tình trạng các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chủ bỏ trốn, nợ BHXH khiến người lao động mất trắng quyền lợi đang tái diễn. Việc chốt sổ BHXH cho người mất việc hiện gặp rất nhiều khó khăn. Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, nói về giải pháp để tháo gỡ vấn đề này.
Có được phép chụp, đăng ảnh của bị cáo?
28/05/2016
Không khó lý giải vì sao ở nhiều phiên tòa, bị cáo thường cúi đầu, lấy tay che mặt, hay ít nhất là cố quay mặt đi hướng khác mỗi khi có người cầm máy ảnh chĩa về phía mình.
Quyết định giám đốc thẩm vê tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
28/05/2016
Ngày 20 tháng 9 năm 2010, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:
Sửa đổi bổ sung Luật HN&GĐ: Con mang họ mẹ, đỡ mất cân bằng giới tính
28/05/2016
Hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương sửa đổi bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình cho phù hợp với thực tiễn và theo hướng hội nhập quốc tế. Nhưng bên cạnh thông lệ quốc tế, rất cần nghiên cứu khía cạnh văn hóa, phong tục.
Quyết định giám đốc thẩm tranh chấp về thừa kế
28/05/2016
Ngày 04 tháng 11 năm 2010, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản giữa các đương sự:
Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?
28/05/2016
Thực tiễn xét xử trong một số trường hợp cụ thể, người thực hiện hành vi phạm tội mà trước đó đã bị Tòa án kết án một hoặc nhiều lần thì việc xác định hành vi phạm tội của họ lần này thuộc trường hợp “tái phạm” hoặc “tái phạm nguy hiểm” hay không?
Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp quyền sử dụng đất
28/05/2016
Ngày 06-12-2010, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa:
Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp quyền sử dụng nhà cho thuê của nhà nước
28/05/2016
Ngày 19 tháng 4 năm 2012, tại trụ sở TANDTC đã mở phiên tòa GĐT xét xử vụ án dân sự “ Tranh chấp quyền sử dụng nhà cho thuê của Nhà nước” giữa:
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương từ 15-17%
28/05/2016
Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu năm 2014 áp dụng đối với người lao động tại khối doanh nghiệp. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng đạt từ 1,9 - 2,45 triệu đồng/tháng, tùy theo khu vực.
Quyết định GĐT về Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
28/05/2016
Ngày 20/4/2012, tại trụ sở TANDTC đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “ Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất” giữa các đương sự:
Quyết định GĐT tranh chấp về thừa kế tài sản
28/05/2016
Ngày 28/2/2013, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa:
Rắc rối vì sổ BHXH
28/05/2016
Quy định một người lao động chỉ có một sổ BHXH khiến họ gặp rắc rối, thậm chí mất quyền lợi
Xử lý đối với vật, tài sản là công cụ, phương tiện phạm tội và do phạm tội mà có
28/05/2016
Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, xử lý vật chứng là một việc rất quan trọng góp phần cho việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Một số vấn đề áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (Bài 1): Xác định tài sản chung của vợ chồng
28/05/2016
Khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất”.
Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (Bài 2): Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại
28/05/2016
Thường thì khi chia tài sản chung của vợ chồng, người ta hay nghĩ đến chuyện… ly hôn. Tuy nhiên, ngay trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại, vấn đề chia tài sản của vợ chồng cũng rất đáng quan tâm.
Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (Bài 3): Tài sản riêng của vợ chồng
28/05/2016
Tài sản riêng của vợ chồng được xác định như thế nào, các quy định về tài sản riêng có áp dụng cho các trường hợp vợ chồng kết hôn từ trước ngày 3/1/1987 hay không? Đó là những vấn đề mà tác giả phân tích trong bài báo này.
Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (Bài 4): Những vấn đề khác cần lưu ý
28/05/2016
Qua công tác giám đốc thẩm, tác giả thấy có những trường hợp xét xử sai là do không xác định đúng khối tài sản chung...
Bản tin pháp luật số 2 - 2013
28/05/2016
  ► Điểm tin văn bản pháp quy mới ban hành   * Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng:   Gia hạn nợ tín dụng xuất khẩu đến 36 tháng
Mở rộng Bảo hiểm xã hội, tăng tuổi nghỉ hưu
28/05/2016
Hội thảo về chính sách bảo hiểm hưu trí và các phương án cải cách khi xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội được Ủy ban Về các vấn đề xã hội phối hợp với Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức tại Hà Nội ngày 6-9.
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 62
28/05/2016
Ngày 6- 9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH đã tổ chức hội thảo “Chính sách bảo hiểm hưu trí và các khuyến nghị sửa đổi Luật BHXH”.
Sau 5 năm Bảo hiểm thất nghiệp đi vào đời sống: chỉ 1/7 người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
28/05/2016
Con số báo động   Theo thống kê, đến hết tháng 9.2013, cả nước có khoảng 1,3 triệu lượt người đăng ký thất nghiệp. Số NLĐ thất nghiệp tập trung chủ yếu ở các thành phố  như: TPHCM khoảng 30%;  Bình Dương 20%; Đồng Nai 10%... Theo BHXH Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 8,3 triệu NLĐ tham gia đóng BHTN. Như vậy, với 1,3 triệu/8,3 triệu NLĐ đăng ký thất nghiệp thì tỉ lệ 1/7 số NLĐ thất nghiệp được đăng ký BHTN là con số đáng báo động cho thị trường LĐ.
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập
28/05/2016
Sáng 25-9, tại Hà Nội, tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ sáu, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2009 - 2012 và thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Giải quyết yêu cầu ly hôn và xử lý vấn đề con cái theo Luật HN&GĐ năm 200 (Kỳ 2)
28/05/2016
Như đã nêu vấn đề quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn, hòa giải và căn cứ cho ly hôn, kỳ này chúng tôi tiếp tục phân tích vấn đề thuận tình ly hôn, ly hôn theo yêu cầu của một bên.
Giải quyết yêu cầu ly hôn và xử lý vấn đề con cái theo Luật HN&GĐ năm 2000 (Kỳ 3)
28/05/2016
Kỳ này, chúng tôi nêu vấn đề xác định cha, mẹ cho con, việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn qua góc nhìn của một người có nhiều năm làm công tác xét xử về hôn nhân gia đình.
Giải quyết yêu cầu ly hôn và xử lý vấn đề con cái theo Luật HNGĐ 2000 (Kỳ 4)
28/05/2016
Về căn cứ ly hôn quy định còn quá chung chung và trừu tượng dẫn đến hiểu và áp dụng lại phụ thuộc nhiều vào nhận thức, đánh giá của Thẩm phán. Do đó, nếu có thể, nên cụ thể hóa Điều 89 cho dễ vận dụng hơn, như quy định rõ thế nào được coi là “Tình trạng trầm trọng…”, “Mục đích hôn nhân không đạt được”, với các tiêu chí cụ thể.
Lấy tài sản chung của vợ chồng để tiêu xài riêng có phải là trộm cắp tài sản?
28/05/2016
Vợ chồng anh H chị M tự thân vận động bằng sức lao động của mình mà có được nhìn lên thì không bằng người ta, trông xuống thì cũng là ước mơ của nhiều cặp vợ chồng mới tách khỏi sự bao cấp của cha mẹ.
Những trường hợp mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay bị kiện (Kỳ 1)
28/05/2016
Trong số các loại tài sản mà người dân có quyền sở hữu, sử dụng thì nhà và quyền sử dụng đất đối với đa số các gia đình là loại tài sản có giá trị rất lớn, vì vậy, tranh chấp có xu hướng ngày càng tăng và thường có tính chất hết sức phức tạp...
Những trường hợp mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay bị kiện (Kỳ 2)
28/05/2016
Như chúng tôi đã phản ánh: gần đây tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng nhà và đất có xu hướng gia tăng và thường có tính chất hết sức phức tạp và đây cũng là loại việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết với số lượng ngày càng lớn...
Những trường hợp mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay bị kiện (Kỳ 3)
28/05/2016
Do đơn giản trong giao dịch, mua bán, chuyển nhượng về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; thậm chí không hiểu biết pháp luật của cả hai bên đã dẫn đến các tranh chấp có tính chất hết sức phức tạp.
Những trường hợp mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay bị kiện (kỳ cuối)
28/05/2016
Làm gì và làm như thế nào để hạn chế các tranh chấp trong giao dịch, mua bán, chuyển nhượng về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ngày càng phức tạp?
Nhật bản cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam
28/05/2016
Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2013, Nhật Bản với mục đích tăng cường phát triển giao lưu hơn nữa với Việt Nam, sẽ triển khai cấp visa nhiều lần thời gian lưu trú ngắn hạn cho đối tượng là công dân Việt Nam. Thông tin cụ thể về đối tượng cấp visa nhiều lần thời gian lưu trú ngắn hạn và các giấy tờ cần thiết phải nộp khi đăng kí xin cấp visa được hướng dẫn như dưới đây.
Thông tin sai lệch liên quan đến nới lỏng việc cấp thị thực Nhật Bản
28/05/2016
Gần đây, trên một số trang thông tin có đăng tải nội dung từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 Nhật Bản sẽ tiến hành miễn trừ visa với mục đích lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản cho đối tượng là công dân một số nước thuộc ASEAN bao gồm Việt Nam.
Cha bán con có phạm tội không?
28/05/2016
Câu hỏi Xin cho biết người cha bán con có phạm tội không? Mức hình phạt thế nào?
Khủng bố qua tin nhắn điện thoại, có phạm tội không?
28/05/2016
Câu hỏi Gần đây diễn ra rất nhiều tình trạng khủng bố qua tin nhắn điện thoại. Tôi hiện nay cũng là nạn nhân của tình trạng này. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ trong gia đình mà tôi bị một người em cùng cha khác mẹ liên tục nhắn tin sỉ nhục, lăng mạ, thậm chí còn đe dọa sẽ thuê người hành hung. Từ khi nhận được những tin nhắn khủng bố, tôi luôn phải sống trong tâm trạng căng thẳng, mất ăn, mất ngủ và không yên tâm làm việc. Tôi vô cùng bức xúc và lo lắng, tôi muốn biết pháp luật nước ta quy định như thế nào về những trường hợp này.  
Mua xe máy của kẻ gian, nhưng không biết là xe ăn cắp thì có phạm tội không?
28/05/2016
Câu hỏi Anh trai tôi có mua một chiếc xe máy của kẻ ăn cắp nhưng không biết là xe gian. Khi anh tôi sử dụng chiếc xe này lưu thông trên đường thì bị bắt phạt và cảnh sát truy ra là xe ăn cắp. Xin hỏi anh tôi có phạm tội không?
Khi xét xử bị cáo đã thành niên thì có cần phải triệu tập người đại diện và chỉ định luật sư không?
28/05/2016
Câu hỏi Bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, khi xét xử thì đã thành niên. Toà án có phải triệu tập người đại diện hợp pháp và chỉ định Luật sư cho bị cáo không?
Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2000
28/05/2016
Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
Bản tin pháp luật số 3 - 2013
28/05/2016
► Điểm tin văn bản pháp quy mới ban hành     Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng:   CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Trang visa4UK tạm thời ngừng hoạt động vào ngày 9/11/2013
28/05/2016
Trang web Visa4UK sẽ tạm ngừng hoạt động từ 08:00 giờ GMT ngày Thứ Ba 19 Tháng 11 năm 2013 để nâng cấp .   Quý vị sẽ không thể khai bản khai trên mạng trong khoảng thời gian này.
Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi
28/05/2016
Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi được Quốc hội thông qua lần này là bản Dự thảo được chuẩn bị công phu, tâm huyết, khoa học; là kết quả quá trình làm việc nghiêm túc, cần mẫn và tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, của các tầng lớp nhân dân.
Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu
28/05/2016
Theo quyết định của Chính phủ, từ ngày hôm nay 15/10, nhà giáo từng trực tiếp giảng dạy nghỉ hưu từ ngày 1/1/1994 đến 31/5/2011 chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng tiền.
Phải lăn tay và chụp hình khi xin thị thực đến Canada
28/05/2016
Tin dịch vụ - Kể từ ngày 11-12-2013, những người đến Canada từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số khi xin thị thực để thăm viếng, du học hay lao động tại Canada.
Lưu ý khi làm thủ tục xin thị thực Pháp từ 9/12/2013
28/05/2016
Thông báo từ tổng lãnh sự quán Pháp
Hướng dẫn tạm thời thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
28/05/2016
Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.
TP.HCM: Từ ngày 1-1-2014 áp dụng lệ phí trước bạ ô tô 10%
28/05/2016
Tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa VIII đã nhất trí thông qua tờ trình về việc giảm lệ phí trước bạ đăng kí lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) từ mức 15% xuống còn 10% kể từ ngày 1-1-2014. Xe dưới 10 chỗ ngồi sẽ được áp dụng mức lệ phí mới từ ngày 1-1-2014.