Menu

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ xin Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 
SỐ BỘ HỒ SƠ: 01
 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 9.
 
2. Giấy phép lao động đã được cấp.
 
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.
 
HỒ SƠ TRẢ LẠI: Một trong các văn bản sau:
 
1. Giấy phép lao động.
 
2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp lại giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.
 
THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hư hỏng.
 
  Quy trình giải quyết: Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.
 
  Lệ phí: 300.000 đồng/giấy phép
 
  Thời gian: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
  Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ pháp lý tốt nhất!
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ UY TÍN - Nơi đặt trọn niềm tin của bạn