Menu

Tin tức

Văn phòng Luật sư Uy Tín đã đại diện cho nhiều người lao động và các công ty để tham gia đàm phán giải quyết các tranh chấp lao động, tư vấn pháp luật lao động trong thời gian qua, là địa chỉ tư vấn Luật Lao động uy tín trên địa...
Xem thêm
Nội quy lao động có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Nội quy lao động là cơ sở để người sử dụng lao động hiện thực hóa quyền quản lý của mình nói chung và đảm bảo kỷ...
Xem thêm
Bạn là cá nhân hay doanh nghiệp đang gặp phải vướng mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lao động tiền lương hãy liên hệ với Văn phòng Luật sư Uy Tín chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn giải...
Xem thêm
Bên cạnh các hoạt động tư vấn về việc xây dựng các quy chế quản trị tổ chức cho doanh nghiệp, Văn phòng Luật sư Uy Tín còn chú trọng phát triển dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động cụ thể...
Xem thêm
Văn phòng Luật sư Uy Tín có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động như tranh chấp hợp đồng lao động, tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, tranh chấp trong trường hợp bị xử lý kỷ...
Xem thêm