Menu

Tin tức

Thông tin sai lệch liên quan đến nới lỏng việc cấp thị thực Nhật Bản

Gần đây, trên một số trang thông tin có đăng tải nội dung từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 Nhật Bản sẽ tiến hành miễn trừ visa với mục đích lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản cho đối tượng là công dân một số nước thuộc ASEAN bao gồm Việt Nam.

Tuy nhiên, đây là thông tin sai lệch. Công dân Việt Nam khi đến Nhật Bản vẫn cần thiết phải xin cấp visa như trước đây (Thông tin đăng tải như trên cũng đề cập đến cả công dân Philippin và công dân Indonesia nhưng thực tế công dân của cả 2 nước này cũng vẫn cần thiết phải xin cấp visa). Vì vậy, đề nghị Quý vị lưu ý điểm này.

 
Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 Nhật Bản bắt đầu triển khai cấp visa nhiều lần trong thời gian lưu trú ngắn hạn cho đối tượng là công dân Việt Nam thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Để biết thêm chi tiết, đề nghị Quý vị tham khảo thông tin đăng tải trên trang web của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh .