Menu

Tin tức

ĐI XE THẾ CHẤP BỊ XỬ PHẠT?

Hiện nay CSGT các địa phương căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã xử phạt người điều khiển phương tiện không mang theo giấy đăng ký xe bản chính trong thời gian qua. Bên cạnh đó, quy định về giao dịch bảo đảm cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng khi thực hiện hoạt động cho vay thế chấp đối với phương tiện không được giữ đăng ký xe bản chính.

“Tuy nhiên có một thực tiễn là nhiều tổ chức tín dụng đã giữ giấy đăng ký xe bản để bảo đảm cho các khoản vay của họ, nhằm tránh phát sinh nợ xấu cũng như các rủi rõ”,

Tuy nhiên tôi thấy rằng hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực này chưa đồng bộ, còn có sự chồng chéo. Trong đó, Luật Dân sự quy định trong việc vay thế chấp có thể được giữ giấy tờ bản chính nếu có thỏa thuận với nhau. Pháp luật về chứng thực quy định bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị như bản chính. Chưa kể, quy định của luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải mang đăng ký xe nhưng không nêu rõ bản chính hay bản sao.

Từ các căn cứ nêu trên tôi cho rằng CSGT chưa đủ điều kiện và căn cứ để xử phạt người điều khiển phương tiện khi mang theo Giấy đăng ký xe có sao y chứng thực.

Mục đích của việc kiểm tra Giấy đăng xe là nhằm xác định phương tiện đã được đăng ký quyền sở hữu hay chưa và ai là người sở hữu? Khi người dân đã chứng minh được tính hợp pháp của tài sản thì không có lý do gì lại bị xử phạt hành chính.

CSGT vẫn căn cứ vào nghị định 46/2016/NĐ-CP để xử phạt người dân về hành vi trên là lạm dụng và hiểu sai quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Luật sư Lê Vũ Tấn